03 January 2023

HET SLIJPEN EN WETTEN VAN HOUTDRAAIBEITELS 2023

Lesgever: Didier Sirjacobs
Start: 03-01-2023

Lesgever: Didier Sirjacobs
Start: 03-01-2023
Prijs: € 190 incl BTW

Cursus

3-4-5-6 Januari 2023, van 13 uur tot 17 uur

Beste,

We geven u even mee dat de cursussen slijpen en wetten van houtdraaibeitels ingepland werden.
De lesgever is Didier Sirjacobs.
De lessen gaan door bij ons op het (ondertussen wel gekende) nieuw adres: Industriepark Noord 12 te Beernem.

  • De verschillende slijpsystemen die er bestaan voor houtdraaibeitels worden uitgelegd en gedemonstreerd
  • De verschillende soorten houtdraaibeitels in detail worden besproken en er zal worden getoond hoe elke houtdraaibeitel moet geslepen worden
  • Eigen draaibeitels kunnen worden meegebracht om mee te oefenen

De kostprijs per reeks van 4 lessen bedraagt € 190 incl. BTW.*
Bij de inschrijving wordt een voorschot van € 50 gevraagd. De inschrijving is pas definitief na betaling van het voorschot. Het saldo dient te worden vereffend bij aanvang van de cursus.

Inschrijven kan via email naar info2@willyvanhoutte.com.
Indien u nog een openstaand voorschot heeft voor een eerder geannuleerde cursus, gelieve dit expliciet te willen vermelden.

* Door het betalen van het opgegeven voorschot kan men zijn plaats reserveren voor de door ons georganiseerde betalende cursussen. Dit voorschot is bij annulering vanwege de deelnemers niet terugvorderbaar. Kandidaat deelnemers die geen voorschot betaald hebben, hebben geen garantie aan de desbetreffende cursus te kunnen deelnemen. Het volledige saldo van de cursuskosten moet betaald zijn voordat de cursus aanvangt of ten laatste worden voldaan op de eerste dag voor de start van de cursus. Zo niet, wordt de kandidaat deelnemer niet tot de cursus toegelaten. Wij behouden ons het recht om zonder opgave van enige reden dan ook kandidaat deelnemers te weigeren of een volledige cursus of sessies te annuleren, dit zonder dat de betrokkene hiervoor een schadevergoeding kan eisen. Bij annulering van onze kant zullen wij wel het gedeelte van het voorschot en de reeds betaalde bedragen van de desbetreffende sessies terugbetalen.

We wijzen er alle deelnemers op dat het werken met houtbewerkingsmachines en - gereedschappen de nodige risico’s met zich meebrengt. Deze risico’s kunnen drastisch beperkt worden door de machines te bedienen met de nodige voorzichtigheid en beschermingsmiddelen te gebruiken. Door zijn/haar deelname aan de cursus, demonstratie of evenement, verklaart de deelnemer hiervan op de hoogte te zijn en ontslaat de organisator, demonstreerder en lesgever van alle verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen.