03 April 2023

CURSUSSEN HOUTDRAAIEN 2023 (INITIATIE & GEVORDERDEN)

Lesgever: Didier Sirjacobs
Start: 03-04-2023

Lesgever: Didier Sirjacobs
Start: 03-04-2023
Prijs: € 190 incl BTW

Beginnerscursus 2023 - 5

3-4-5-6 April 2023, van 8 uur tot 12 uur

Beginnerscursus 2023 - 6

3-4-5-6 April 2023, van 13 uur tot 17 uur

Beginnerscursus 2023 - 7

11-12-13-14 April 2023, van 8 uur tot 12 uur

Gevorderdencursus 2023 - 1

11-12-13-14 April 2023, van 13 uur tot 17 uur

Beste,

We geven u even mee dat de cursussen houtdraaien (voor beginners) opnieuw ingepland werden.
De lesgever is Didier Sirjacobs.
De lessen gaan door bij ons op het (ondertussen wel gekende) nieuw adres: Industriepark Noord 12 te Beernem.

Voor de beginners zijn er beitels voorzien. Gevorderden worden verwacht van hun eigen beitels mee te brengen. Opspansystemen en dergelijke worden door ons voorzien.

De kostprijs per reeks van 4 lessen bedraagt € 190 incl. BTW.*  
Bij de inschrijving wordt een voorschot van € 50 gevraagd.  De inschrijving is pas definitief na betaling van het voorschot.  Het saldo dient te worden vereffend bij aanvang van de cursus.

Inschrijven kan via email naar info2@willyvanhoutte.com.    
Indien u nog een openstaand voorschot heeft voor een eerder geannuleerde cursus, gelieve dit expliciet te willen vermelden.
Wie vorig jaar ingeschreven was voor een cursus houtdraaien die omwille van corona geannuleerd werd krijgt voorrang bij de inschrijving.  
Voor verdere inlichtingen staan wij graag tot uw dienst.

* Door het betalen van het opgegeven voorschot kan men zijn plaats reserveren voor de door ons georganiseerde betalende cursussen. Dit voorschot is bij annulering vanwege de deelnemers niet terugvorderbaar. Kandidaat deelnemers die geen voorschot betaald hebben, hebben geen garantie aan de desbetreffende cursus te kunnen deelnemen. Het volledige saldo van de cursuskosten moet betaald zijn voordat de cursus aanvangt of ten laatste worden voldaan op de eerste dag voor de start van de cursus. Zo niet, wordt de kandidaat deelnemer niet tot de cursus toegelaten. Wij behouden ons het recht om zonder opgave van enige reden dan ook kandidaat deelnemers te weigeren of een volledige cursus of sessies te annuleren, dit zonder dat de betrokkene hiervoor een schadevergoeding kan eisen.  Bij annulering van onze kant zullen wij wel het gedeelte van het voorschot en de reeds betaalde bedragen van de desbetreffende sessies terugbetalen.

We wijzen er alle deelnemers op dat het werken met houtbewerkingsmachines en - gereedschappen de nodige risico’s met zich meebrengt. Deze risico’s kunnen drastisch beperkt worden door de machines te bedienen met de nodige voorzichtigheid en beschermingsmiddelen te gebruiken. Door zijn/haar deelname aan de cursus, demonstratie of evenement, verklaart de deelnemer hiervan op de hoogte te zijn en ontslaat de organisator, demonstreerder en lesgever van alle verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen.