07 October 2023

Cursus: Houtsnijden met Joris Vroye - 2023/2024

Lesgever: Joris Vroye
Start: Zaterdag 07-10-23

Er gaan telkens reeksen door namelijk op zaterdag voormiddag van 8u30 tot 11u30 en op woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u30.

De deelnameprijs per reeks (5 lessen van 3 uur) bedraagt €130. De gereedschappen worden gratis ter beschikking gesteld.

Reeks 1 2023/2024 - Sessies op Zaterdag

Zaterdag 07/10/2023
Zaterdag 21/10/2023
Zaterdag 04/11/2023
Zaterdag 18/11/2023
Zaterdag 02/12/2023

Reeks 1 2023/2024 - Sessies op Woensdag (VOLZET)


Woensdag 11/10/2023
Woensdag 25/10/2023
Woensdag 08/11/2023
Woensdag 22/11/2023
Woensdag 06/12/2023

Reeks 2 2023/2024 - Sessies op Zaterdag

Zaterdag 16/12/2023
Zaterdag 06/01/2024
Zaterdag 20/01/2024
Zaterdag 03/02/2024
Zaterdag 17/02/2024

Reeks 2 2023/2024 - Sessies op Woensdag


Wo 20/12/2023
Wo 10/01/2024
Wo 24/01/2024
Wo 07/02/2024
Wo 21/02/2024

Reeks 3 2023/2024 - Sessies op Zaterdag


Zaterdag 02/03/2024
Zaterdag 16/03/2024
Zaterdag 30/03/2024
Zaterdag 13/04/2024
Zaterdag 27/04/2024

Reeks 3 2023/2024 - Sessies op Woensdag


Woensdag 06/03/2024
Woensdag 20/03/2024
Woensdag 03/04/2024
Woensdag 17/04/2024
Woensdag 08/05/2024

Inschrijven voor één of meerdere van deze reeksen kan via email: info2@willyvanhoutte.com of via telefoon 050781794.

De reservatie is pas definitief na betaling van een voorschot*.

* Door het betalen van het opgegeven voorschot kan men zijn plaats reserveren voor de door ons georganiseerde betalende cursussen. Dit voorschot is bij annulering vanwege de deelnemers niet terugvorderbaar. Kandidaat deelnemers die geen voorschot betaald hebben, hebben geen garantie aan de desbetreffende cursus te kunnen deelnemen. Het volledige saldo van de cursuskosten moet betaald zijn voordat de cursus aanvangt of ten laatste worden voldaan op de eerste dag voor de start van de cursus. Zo niet, wordt de kandidaat deelnemer niet tot de cursus toegelaten. Wij behouden ons het recht om zonder opgave van enige reden dan ook kandidaat deelnemers te weigeren of een volledige cursus of sessies te annuleren, dit zonder dat de betrokkene hiervoor een schadevergoeding kan eisen. Bij annulering van onze kant zullen wij wel het gedeelte van het voorschot en de reeds betaalde kosten van de desbetreffende sessies terugbetalen. We wijzen er alle deelnemers op dat het werken met houtbewerkingsmachines en - gereedschappen de nodige risico’s met zich meebrengt. Deze risico’s kunnen drastisch beperkt worden door de machines te bedienen met de nodige voorzichtigheid en beschermingsmiddelen te gebruiken. Door zijn/haar deelname aan de cursus, demonstratie of evenement, verklaart de deelnemer hiervan op de hoogte te zijn en ontslaat de organisator, demonstreerder en lesgever van alle verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen